کرامات

رهایی از زندان
کرامات

رهایی از زندان

همسرم به جهت ضمانت وام شخصی به زندان افتاده بود و همه درها برای آزادی او بسته شده و نا…
شفای بیماری
کرامات

شفای بیماری

سال قبل در ماه مبارک رمضان به آقا اباصلت متوسل شدم تا فرزندم که به سرطان کلیه (غدهای در بالای…
دکمه بازگشت به بالا