خادم امام رضا

آیا اباصلت خادم حضرت بوده؟
اباصلت شناسی

آیا اباصلت خادم حضرت بوده؟

اثبات اینکه اباصلت هروی مدت زیادی با امام رضا علیه السلام آشنایی و همراهی داشته است ، به معنای تایید…
اباصلت و امام رضا علیه السلام
اباصلت شناسی

اباصلت و امام رضا علیه السلام

اباصلت و امام رضا هرچند اباصلت از محضر بزرگان زیادی استفاده کردو کسب علم نمود، قرار گرفتن در شعاع نورانیت…
دکمه بازگشت به بالا