خادم امام رضا

آیا اباصلت خادم امام رضا بود؟
اباصلت شناسی

آیا اباصلت خادم امام رضا بود؟

آیا اباصلت خادم امام رضا علیه السلام بود؟ اثبات اینکه اباصلت هروی مدت زیادی با امام رضا علیه السلام آشنایی…
اباصلت و امام رضا علیه السلام
اباصلت شناسی

اباصلت و امام رضا علیه السلام

اباصلت و امام رضا هرچند اباصلت از محضر بزرگان زیادی استفاده کردو کسب علم نمود، قرار گرفتن در شعاع نورانیت…
دکمه بازگشت به بالا