جبر

جبر یا تفویض
روایات

جبر یا تفویض

گروهی می گویند انسان از خود، هیچ اختیاری ندارد و در تمامی کارهای خوب و بد، مجبور بوده و تمامی…
دکمه بازگشت به بالا