اباصلت، امام رضا، خراسان

اباصلت در خراسان
اباصلت شناسی

اباصلت در خراسان

مهم ترین و قابل توجه ترین سال های زندگی اباصلت هروی، در سرزمین خراسان سپری شده است. خراسان آن زمان،…
دکمه بازگشت به بالا