ائمه جماعت

جلسه هم اندیشی با ائمه جماعت
برنامه های اجتماعی

جلسه هم اندیشی با ائمه جماعت

دوشنبه 29 دیماه 1399 ، جلسه هم اندیشی جمعی از ائمه جماعت حاشیه شهر مشهد مقدس و اعضاء مرکز افق…
دکمه بازگشت به بالا