ازمنظربزرگان

تابش انوار امام بر او

تابش انوار امام بر او

حضرت علامه جعفر مرتضی العاملی: «این مرد صالح (عبدالسلام بن صالح) ابی صلت هروی مردی است که شرف زندگی و…
دکمه بازگشت به بالا