شناسه خبر:607
گروه محققین:

حضرت آيت ا... خزعلي

  • انداز قلم

حضرت آيت ا... خزعلي

درباره اباصلت

ايشان خادم الرضاعليه السلام بوده بودند و خيلي مقرّب؛ ...ايشان از خواص شيعه مي باشند.- من هر وقت به مشهد مي روم به خواجه اباصلت رفته و ايشان را به عنوان مردي بزرگ و خادم الرضاعليه السلام بوده زيارت مي کنم.1

 

1.قسمتي از مصاحبه با آيت ا... خزعلي در مستندي درباره اباصلت

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد