شناسه خبر:582
گروه محققین:

احمدبن سيار بن ايوب مروزي

  • انداز قلم

احمدبن سيار بن ايوب مروزي

درباره اباصلت

 اباصلت را در مرو ديدار نموده و کتابي در تاريخ مرو داشته است، درباره اباصلت مي گويد: "اباصلت شخصي پارسا، اهل رياضت و يکي از معدود افراد زاهد به شمار مي رفت... . او پيوسته با آراي مرجئه، جهميه، زنادقه و قدريه مبارزه مي نمود و نظرات آنان را رد مي کرد. وي با مردم مي نشست و در طلب حديث مسافرت مي کرد.1

 

1.خطيب بغدادي، احمدبن علي، تاريخ بغداد، ج11، ص48 .

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد