شناسه خبر:536
گروه محققین:

ابن محرز

  • انداز قلم

ابن محرز 

درباره اباصلت

مي گويد: "... اباصلت شخص ثروتمندي بود که به مشايخ حديث بخشش هايي داشت و آن ها حديثي برايش روايت مي کردند.1

 

1.خطيب بغدادي، احمدبن علي، تاريخ بغداد، ج11، ص51 .

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد