شناسه خبر:635
گروه محققین

فقهي 1.کفاره

  • انداز قلم

هرکسي در ماه رمضان جماع کند و يا آنکه افطار نمايد، بايد سه کفاره بدهد و يک کفاره هم از ايشان روايت شده است

مسند اباصلت

 

" عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائک في من جامع في شهر رمضان او افطر فيه ثلاث کفارات و روي عنهم ايضا کفاره واحدة فباي الخبرين ناخذ فقال عليه السلام: بهما جميعا قال متي جامع الرجل حراما او افطر علي حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث کفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسکينا و قضاء ذلک اليوم و ان کان نکح حلالا او افطر علي حلال فعليه کفارة واحدة و قضاء ذلک اليوم و ان کان ناسيا فلا شي ء عليه".

از عبدالسلام بن صالح هروي روايت شده که گفت: به حضرت رضا عليه السلام عرض کردم يابن رسول الله از پدران شما روايت شده است که هرکسي در ماه رمضان جماع کند و يا آنکه افطار نمايد، بايد سه کفاره بدهد و يک کفاره هم از ايشان روايت شده است،ما کدام يک از اين دو خبر را قبول کنيم؟ فرمود: به هردو عمل کنيد. هرگاه مردي در ماه رمضان با غير حليله خود به وجه حرام جماع کند يا به حرام افطار کند، بايد سه کفاره بدهد،بنده آزاد کند و دو ماه پي در پي روزه بگيردو شصت نفر مسکين را طعام دهد و قضاي روزه آن روز را هم بگيرد و اگر با حليله خود جماع کند يا اينکه به حلال افطار کند، يک کفاره بر او لازم است و قضاي روزه آن روز را هم بايد بگيرد و اگر از روي نسيان و فراموشي افطار کرده،چيزي بر او نيست(1).

پاورقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.ابن بابويه، محمدبن علي، عيون اخبارالرضا، ترجمه حميدرضا مستفيد و علي اکبر غفاري،ج1، ص236، ب2، ح88. 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد