شناسه خبر:624
گروه محققین:

فقهي 4-فضيلت روزه ماه رجب

  • انداز قلم

امام رضا عليه السلام روايت مي کند: هرکس روز اول ماه رجب را روزه دارد، خدا از او خشنود مي گردد. 

مسند اباصلت

4-فضيلت روزه ماه رجب

اباصلت هروي از امام رضا عليه السلام روايت مي کند: هرکس روز اول ماه رجب را روزه دارد، خدا از او خشنود مي گردد. در روز ملاقات با خدا، هرکس دو روز از اين ماه را روزه دارد، خداوند از او در روز قيامت راضي خواهد بود. آن کس که سه روز از ماه رجب را روزه بگيرد، خداوند او را خشنود مي سازد و کساني را که به گردن وي حق دارند، راضي مي سازد. اگر هفت روز را روزه بگيرد، هنگاميکه از دنيا رفت به روي روحش درهاي هفت آسمان گشوده مي شود. کسي که هشت روز از ماه رجب را روزه بدارد، درهاي هشت گانه بهشت برايش باز مي شود. کسي که پانزده روز از اين ماه را روزه داشته باشد، خداوند همه حاجاتش را برآورده سازد جز خواسته انجام دادن گناه و اراده قطع صله رحم. سرانجام آن کس که تمام ماه رجب را روزه دار باشد، مانند هنگام ولادت از مادر که از گناهانش پاک مي شود، از آتش رهانيده و نجات مي يابد و به همراه برگزيدگان وارد بهشت مي شود.(1)

پاورقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.ابن بابويه،محمدبن علي،فضائل الاشهر الثلاثه، ص39. 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد