شناسه خبر:763

در سال اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال چه کنیم؟!

  • انداز قلم

نقش دولت در تقويت توليد ملي و اشتغال بسيار مهم است، اما نمي شود روي دولت حساب کرد.

اقتصاد مقاومتی

  حجت الله عبدالملکي*: نقش دولت در تقويت توليد ملي و اشتغال بسيار مهم است، اما نمي شود روي دولت حساب کرد.

ما مردم براي تقويت توليد ملي (که نتيجه خودکار آن افزايش اشتغال نيز هست) مي توانيم شش اقدام انجام دهيم:

 اقدام اول) تقويت بازار (با خريد کالاي ايراني- تجار و بازرگانان عزيز نيز به جاي واردات تلاش کنند براي تقويت صادرات- توليدکنندگان عزيز نيز تلاش کنند با قيمت کمتر و کيفيت بهتر محصول خود را عرضه کنند)؛

اقدام دوم) تامين سرمايه (مديران محترم شعب بانکي- که از متن ملت هستند- فقط به توليدکنندگان واقعي وام بدهند. مردم هم سرمايه هاي خرد خود را تجميع کنند براي سرمايه گذاري، ولو اندک)؛

اقدام سوم) تامين مواد اوليه مناسب (از خام فروشي خودداري کنيم. همچنين تامين کنندگان مواد اوليه، قطعات و تجهيزات براي صنايع پايين دستي خود بيشتر تلاش کنند. توليد بيشتر، با کيفيت بالاتر و قيمت کمتر)؛

 اقدام چهارم) تامين نيروي کار مناسب (کارکنان عزيز در همه بخش ها، ضمن ارتقاء سطح مهارت هاي خود، با اخلاص و روحيه جهادي، بهره وري و کيفيت کار خود را بالا ببرند)؛

اقدام پنجم) تامين دانش و فن آوري (عزيزان دانشمند- استادان و دانشجويان- براي تقويت فن آوري در واحدهاي اقتصادي بسيج شوند. مي توانيم واحدهاي توليدي اقوام و دوستان خود را شناسايي و براي تقويت فن آوري در آنها به صورت جهادي دست به کار شويم)؛

اقدام ششم) تقويت فرهنگ توليد: ضرورت و ارزش توليد ملي را به گفتمان و باور عمومي تبديل کنيم … با گفتار خود و با رفتار خود …

همه اينها در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مورد تاکيد قرار گرفته است …

ولو اينکه بدانيم سياست هاي اقتصادي ليبرال، ضد توليد و ضد اشتغال دولت يازدهم نفعي نخواهد داشت، متن ملت مسلمان ايران با روحيه جهادي شعار امسال را محقق خواهند نمود … ان شاء الله؛

 

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد