شناسه خبر:719
گروه : خبری

هجده

  • انداز قلم

حدود چهار يا پنج سال پيش شبي خواب ديدم به زيارت امام رضا(ع) مي روم و در نزديکي مشهد کسي فرياد مي زند

کرامات

حدود چهار يا پنج سال پيش شبي خواب ديدم به زيارت امام رضا(ع) مي روم و در نزديکي مشهد کسي فرياد مي زند من اينجا زيارتگاه دارم به زيارت من بياييد ، من در عالم خواب به راننده گفتم نگه دارد تا اينجا را زيارت کنم ، وقتي پياده شدم در همان عالم خواب زيارتگاهي را که به شکل يک چارچوب بود زيارت کردم. در خواب پياده به سمت حرم امام رضا(ع) راه افتادم . بعدها وقتي به مشهد مشرف شدم پرسيدم چه زيارتگاهي نزديک مشهد وجود دارد که زيارتگاه اباصلت را به من معرفي کردند . من هم يک گوسفند نذر حرم اين آقا نمودم.

آقاي اسماعيل حصاري - سبزوار - بهمن سال 91

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد