شناسه خبر:718
گروه : خبری

نوزده

  • انداز قلم

بيش از 9 ماه از ناحيه کمر درد بسيار زيادي متحمل بودم تشخيص قطعي پزشکان ضرورت عمل جراحي ديسک بود 

کرامات

بيش از 9 ماه از ناحيه کمر درد بسيار زيادي متحمل بودم تشخيص قطعي پزشکان ضرورت عمل جراحي ديسک بود ، پيگيري درمان هاي ديگر هم افاقه اي نبخشيد. در حاليکه شرايط روحي خوبي هم نداشتم ، به آقا اباصلت متوسل شدم. در فاصله اندکي آقا اباصلت وسيله شفاي بنده شدند بطوريکه حدود مدت 5 سال است که با وجود انجام کارهاي سنگين به لطف خداوند سبحان هيچ عارضه اي احساس نمي کنم .

اصغر زاده - مشهد - آبان سال 88

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد