شناسه خبر:573
گروه : خبری

يک

  • انداز قلم

سال قبل در ماه مبارک رمضان به آقا اباصلت متوسل شدم تا فرزندم که به سرطان کليه (غدهاي در بالاي کليه) دچار شده شفا بدهند

کرامات

سال قبل در ماه مبارک رمضان به آقا اباصلت متوسل شدم تا فرزندم که به سرطان کليه (غدهاي در بالاي کليه) دچار شده شفا بدهند چون پزشکان گفته بودند بايد پيوند مغز و استخوان شود. الحمدا... پس از دو ماه توسل فزندم شفا گرفت و در حال حاضر صحيح و سالم است و من همه طلاجاتم را فروختم و پولش را نذر اين آستانه کردم.

خانم رقيه دوست بين - فارس - 1388/11/18 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد