شناسه خبر:551
گروه : خبری

دو

  • انداز قلم

چهار سال قبل به جهت صاحب فرزند پسر شدن متوسل به آقا اباصلت شدم که بحمدا... 

کرامات

چهار سال قبل به جهت صاحب فرزند پسر شدن متوسل به آقا اباصلت شدم که بحمدا... خداوند به برکت ايشان عنايت فرمود و صاحب فرزند پسر شدم و نذرم که يک قالي 3×2 بود را ادا کردم.

آقاي علي زراعتگر - تبريز -1389/3/8 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد