کرامات مستند خواجه اباصلت ره

گروه : خبری

سال قبل در ماه مبارک رمضان به آقا اباصلت متوسل شدم تا فرزندم که به سرطان کليه (غدهاي در بالاي کليه) دچار شده شفا بدهند

گروه : خبری

چهار سال قبل به جهت صاحب فرزند پسر شدن متوسل به آقا اباصلت شدم که بحمدا... 

گروه : خبری

آقاي ايزدي يکي از خادمين حرم اباصلت نقل مي کند در سال 85 مادر يک دختر 18 ساله شيرازي شرح حال شفاي دخترش 

گروه : خبری

بيش از 9 ماه از ناحيه کمر درد بسيار زيادي متحمل بودم تشخيص قطعي پزشکان ضرورت عمل جراحي ديسک بود 

گروه : خبری

حدود چهار يا پنج سال پيش شبي خواب ديدم به زيارت امام رضا(ع) مي روم و در نزديکي مشهد کسي فرياد مي زند

گروه : خبری

در تاريخ 13/12/91 يکي از زائرين عراقي به نام ام فاطمه ضمن مصاحبت با مترجم آستانه اباصلت اظهار مي دارد

گروه : خبری

همسرم به جهت ضمانت وام شخصي به زندان افتاده بود و همه درها براي آزادي او بسته شده و نا اميد

گروه : خبری

سالها از ازدواج ما مي گذشت و همسرم باردار نمي شد پيگيري هاي درماني هم نتيجه اي نداشت

گروه : خبری

فرزند نوجوانم به مدت بيش از پنج سال دچار اختلال اعصاب و روان بود بطوريکه هيچ دارو و درماني در

گروه : خبری

ساليان زيادي حدود 12 سال دچار درد کليه بودم و به دکترهاي زيادي مراجعه نمودم و ليکن بهبودي حاصل نمي شد

گروه : خبری

پسر من مادرزاد دچار گرفتگي روده بود و بايد 6 عمل جراحي روي او انجام مي گرفت ، وقتي به زيارت آقا اباصلت آمدم 

گروه : خبری

در زمان تعويض ضريح مطهر امام رضا(ع) که به زيارت امام رضا(ع) مشرف شده بوديم، چون توفيق زيارت ضريح را نداشتم 

گروه : خبری

شهريور سال 89 به آستانه اباصلت مشرف شده و برا ي دخترم متوسل به اباصلت شدم

گروه : خبری

پسر عموي من دچار سرطان خون شده بودند و مراجعه به همه دکترهاي اهواز و اصفهان و تهران فايده اي نداشته

گروه : خبری

مدت 20سال اعتياد به مواد مخدر داشتم ، در ماه صفر سال 90 ضمن توسلاتي از طريق يکي از عزيزان روحاني از شوش

گروه : خبری

خانم من (السيل) هميشه بچه ناقص به دنيا مي آورد ، چون سال گذشته به زيارت امام رضا(ع) و زيارت اباصلت آمديم

گروه : خبری

سال گذشته به جهت آنژين شديد منجر به سکته قلبي و مغزي من شد و مدت 19 روز در کُما بودم ،

گروه : خبری

اينجانب کريم محمدي در مقام مطهر حضرت رضا(ع) نذر کردم اگر وسيله ازدواج پسرم فراهم شود به مقام جناب خواجه اباصلت يک قطعه فرش خريداري و هديه کنم 

گروه : خبری

سال ها بود که صاحب فرزند نمي شدم و مشکل جسمي و دائمي داشتم تا اينکه وقتي به زيارت آقا اباصلت آمدم

گروه : خبری

براي بدست آوردن شرايط کاري مناسب و آبرومند به خواجه اباصلت متوسل شدم که خدا را شکر با توجه به تحصيلات پزشکي عمومي