شناسه خبر:782
گروه خبری:

دعوتنامه اردوی یکروزه دانش آموزی

  • انداز قلم

دعوتنامه اردوی یکروزه دانش آموزی طرح نشاط  معنوی آستانه مبارکه خادم آفتاب، اباصلت(ره)

اخبار آستانه

دعوتنامه اردوی یکروزه دانش آموزی طرح نشاط  معنوی آستانه مبارکه خادم آفتاب، اباصلت(ره)

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد