شناسه خبر:869

مراسم غبارروبی

  • انداز قلم

  ارسال پیامک دعوت غبارروبی برای مسؤولین منطقه ای، اعضای هیئت امناء، مجموعه اداره کل و ناحیه 3 اوقاف، مسؤولین بقاع، خدام آستانه و ...

گزارش سالانه اباصلت سال 1395

 مراسم غبارروبی

برگزاری 8 نوبت غبارروبی ضریح مبارک در سال 95، شامل برنامه های:

×    ارسال پیامک دعوت غبارروبی برای مسؤولین منطقه ای، اعضای هیئت امناء، مجموعه اداره کل و ناحیه 3 اوقاف، مسؤولین بقاع، خدام آستانه و ...

×    آماده سازی اقلام، امکانات و فضاهای تعویض لباس، مراسم و پول شماری

×    دعوت از قاری و مداح جهت اجرای برنامه

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد