شناسه خبر:863

چهار: اجرای طرح ها ، مناسبت ها و ویژه برنامه ها

  • انداز قلم

   بازرسی دوره ای از کلاس های حفظ قرآن تحت نظارت این آستانه (تکلیفی از سوی اداره اوقاف)

گزارش سالانه اباصلت سال 1395

چهار:  اجرای طرح ها ، مناسبت ها و ویژه برنامه ها

  œ        پیگیری اجرای کلاس های طرح حفظ قرآن کریم

1.      بازرسی دوره ای از کلاس های حفظ قرآن تحت نظارت این آستانه (تکلیفی از سوی اداره اوقاف)

2.    تقدیر و تکریم حضوری مربیان محترم در بازرسی های دوره ای

3.    تکمیل فرم های چک لیست بازرسی و مشخصات فراگیران و بازدید فرم حضور و غیاب فراگیران

4.      واریز مبالغ اهدایی مربیان براساس لیست های دوره ای ارسالی اوقاف

5.      جمع بندی و بایگانی چک لیست های بازرسی، فیش های واریزی مربیان، وضعیت پرداختی و فرم مشخصات فراگیران هر کلاس و ارائه رونوشت به اداره  ناحیه 3 اوقاف

6.    پاسخگویی تلفنی به نقطه نظرات مربیان محترم

7.    پیگیری و بررسی حق الزحمه معوقه سال 94 مربیان، از طریق اداره ناحیه 3 اوقاف

8.    حضور مربی و فراگیران محترم برخی کلاس ها در آستانه حسب دعوت مرکز فرهنگی

9.    پیگیری ثبت اطلاعات واریزی مبالغ اهدایی فراگیران در پورتال مربوط، از طریق ریاست محترم اداره ناحیه 3 اوقاف

10.             استقبال از حضور مربیان و فراگیران حفظ قرآن در محفل انس با قرآن کریم آستانه مورخ 12/4/95 (26 رمضان)

11.             ... .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد