شناسه خبر:599

اباصلت و ديگر ائمه عليهم السلام

  • انداز قلم

 به لحاظ دوره حيات، اباصلت با چهار تن از ائمه معصومين عليهم السلام، يعني امام موسي کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادي عليهم السلام هم زمان و معاصر بود

اباصلت شناسی

 به لحاظ دوره حيات، اباصلت با چهار تن از ائمه معصومين عليهم السلام، يعني امام موسي کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادي عليهم السلام هم زمان و معاصر بود، اما فقط از دو نفر ايشان (امام رضا و جواد عليهم السلام) روايت نموده است. معلوم نيست با دو معصوم ديگر ارتباطي داشته است يا خير؟ 

البته زماني که اباصلت در سن جواني مشغول کسب علم بود، امام کاظم عليه السلام، توسط هارون عباسي در عراق در بازداشت خانگي و زندان به سر مي برد (از سال 179 تا شهادت امام 183ق) و ارتباط با ايشان بسيار دشوار بود و فقط از طريق ياران خـاص صورت مي گرفت؛ در نتيجه عبـدالسـلام که جوانـي نورس بود، نمي توانست با حضرت ديدار و ارتباط داشته باشد. 

اباصلت همچنين شش سال در دوره امامت حضرت هادي(230-254 ق) زنده بود، اما در اين سال ها وي بيشتر در خراسان زندگي مي کرد و احتمال ملاقاتش با امام دهم عليه السلام بسيار بعيد به نظر مي رسد، به همين دليل هيچ روايتي از آن حضرت نقل نکرده است.

در رابطه با چگونگي و ميزان همراهي اباصلت با امام نهم عليه السلام، وي در دو جا به حضور خود در نزد امام محمدتقي عليه السلام اشاره مي نمايد، يکي ماجراي رهايي اش توسط امام از زندان مأمون و ديگري مجلس بيان حديث نماز کشتيبان. 

ماجراي اول به طور مشخص، يک سال پس از شهادت امام رضا عليه السلام رخ داده است و اباصلت پس از رهايي از زندان، به خراسان مي رود. اما بيان روايت نماز کشتيبان توسط اباصلت از زبان امام جواد عليه السلام نشان مي دهد که وي از خراسان، مسافرت هايي به حجاز و عراق داشته و طي همين مسافرت ها که بيشتر براي حج صورت مي گرفت، به ملاقات امام جواد عليه السلام مي شتافت؛ اما چون تعداد و مدت زمان اين ديدار ها محدود بود، احاديث اندکي از آن حضرت روايت نموده است.

 

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد