شناسه خبر:594
گروه محققین:

خبر موضع قبر شريف امام رضاعليه السلام و آماده سازي آن

  • انداز قلم

فرمود: براي من در اين موضع قبري حفر کنند، ... سپس تو خواهي ديد که در بالين قبر رطوبتي پيدا مي شود

اباصلت شناسی

طبق گزارش اباصلت، امام رضاعليه السلام روز قبل از شهادت، به اباصلت فرمودند: اي اباصلت! به اين بقعه (واقع در باغ حميد بن قحطبه) که هارون در آنجا دفن شده است، داخل شو و از هر گوشه آن مشتي خاک براي من بياور؛ من رفتم و آنچه خواسته بود آوردم.

 فرمود: يکي از آن (چهار مشت) خاک را به من ده، من يکي از خاک ها را دادم، آن را بوييد و بر زمين ريخت، سپس فرمود: در اين جا براي دفن من قبري حفر مي کنند و سنگي پيدا مي شود که اگر همه کلنگ هاي خراسان گرد آيند، نمي توانند آن سنگ را از جا بيرون کنند، بعد درباره خاک پايين پا و خاک بالاي سر قبر هارون نيز نظير اين کلام را فرمود، آنگاه فرمود: آن خاک ديگر را به من ده، من خاک (پيش روي قبر را) دادم، آن را گرفت و فرمود: اين خاک از تربت من است. 

بعد فرمود: براي من در اين موضع قبري حفر کنند، ... سپس تو خواهي ديد که در بالين قبر رطوبتي پيدا مي شود، اين کلامي را که به تو مي آموزم در آن جا بخوان، پس قبر پر از آب خواهد شد و در آن آب، ماهيان ريزي خواهي ديد، پس براي آن ها ناني که اکنون به تو مي دهم خرد مي کني و آن ها مي بلعند و چون چيزي از آن باقي نماند، ماهي بزرگي آشکار مي شود و آن ماهيان ريز را مي بلعد تا اينکه هيچ باقي نماند، سپس پنهان مي گردد و چون غايب شد، تو دست بر آن آب فرو کن و اين کلام را که به تو ياد مي دهم بخوان، آب فرو مي نشيند و چيزي از آن باقي نمي ماند و اين کار را جز در پيش روي مأمون انجام مده.

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد