شناسه خبر:593
گروه محققین:

اخبار شهادت امام رضاعليه السلام و کتاب وفاة الرضاعليه السلام

  • انداز قلم

 اين قضيه از چنان اهميتي برخوردار بود که اباصلت، کتابي به نام وفاة الرضاعليه السلام را در اين زمينه تأليف نمود

اباصلت شناسی

اخبار شهادت امام رضاعليه السلام و کتاب وفاة الرضاعليه السلام

مأمون از انتخاب امام رضاعليه السلام به وليعهدي اهدافي را دنبال مي کرد که نتوانست به آن ها دست يابد، از طرفي نيز خاندان عباسي در عراق، عليه او شورش کرده بودند؛ در نتيجه تصميم گرفت به عراق برود. در راه برگشت، چون به توس رسيد، امام رضاعليه السلام را در صفر سال 203 ق با زهر مسموم نمود و به شهادت رساند. شيخ صدوق در عيون اخبارالرضاعليه السلام، چهار گزارش در مورد چگونگي شهادت امام آورده که يکي از اين گزارش ها، که بيشتر نحوه تدفين حضرت را توصيف مي کند، از زبان اباصلت هروي نقل شده و از شهرت بيشتري برخوردار است.1 در واقع اين قضيه از چنان اهميتي برخوردار بود که اباصلت، کتابي به نام وفاة الرضاعليه السلام را در اين زمينه تأليف نمود.2

پاورقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.سه روايت ديگر از زبان علي بن حسين کاتب بغاء الکبير، ياسر خادم و هرثمة بن اعين آمده است.

2.هرچند اکنون اصل اين کتاب در دسترس نيست، اما محتواي آن در منابعي مانند عيون اخبارالرضاعليه السلام از شيخ صدوق، الامالي اثر شيخ مفيد و روضة الواعظين نوشته فتال نيشابوري و بسياري ديگر از منابع شيعه آمده است.

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد