شناسه خبر:591

حضور اباصلت در عراق براي کسب مهارت کلامي

  • انداز قلم

متکلمان شيعه که در مکتب امام جعفر صادق عليه السلام پرورش يافته بودند، در عراق و حجاز فعاليت زيادي داشتند.

اباصلت شناسی

 

بيشترين تعداد مشايخ اباصلت، متعلّق به منطقه عراق بوده اند؛ در آن زمان مباحث کلامي به خصوص در عراق، طرفداران زيادي پيدا کرده بود و مهم ترين جريان کلامي اين دوره معتزله نام داشت که دوره اوج و شکوفايي سياسي آن، در عصر مأمون بود. 

در اين زمان همچنين متکلمان شيعه که در مکتب امام جعفر صادق عليه السلام پرورش يافته بودند، در عراق و حجاز فعاليت زيادي داشتند. بي ترديد اباصلت در عراق با اين جريان ها آشنايي پيدا نمود و مهارت کلامي خود را در آن افزايش داد و وقتي به نزد مأمون رسيد، توانست با تکيه بر آنها در مناظره با صاحبان ديگر مکاتب، از اعتقادات شيعه دفاع کند.

در حقيقت، مرکزيت سياسي عراق در اين زمان که تمرکز علمي، اقتصادي و فرهنگي را به همراه داشت، شرايطي را به وجود آورده بود تا همه کساني که به هر يک از اين عرصه ها علاقمند بودند، از هر گوشه جهان اسلام، متوجه آن بشوند. به همين دليل اباصلت هم بخش عمده اي از دوره تحصيل علم را در اين منطقه گذرانده بود و زماني هم که به نشر حديث مشغول گرديد، مدتي در اين سرزمين حضور داشت.

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد