شناسه خبر:574

حضور اباصلت در خراسان

 • انداز قلم

مهم ترين و قابل توجه ترين سال هاي زندگي اباصلت هروي، در سرزمين خراسان سپري شده است.

اباصلت شناسی

 

مهم ترين و قابل توجه ترين سال هاي زندگي اباصلت هروي، در سرزمين خراسان سپري شده است. خراسان آن زمان، به لحاظ سياسي از جايگاه ويژه اي در قلمرو خلافت برخوردار بود و مرکزيت سياسي، باعث بوجود آمدن تمرکز و رونق در عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي و علمي شد و اين شهر را به کانون توجه و محل ظهور و حضور جمع زيادي از دانشوران تبديل نمود، به اين ترتيب حضور فردي چون اباصلت، که از مقام بالاي علمي و اجتماعي برخوردار بود، در خراسان و همچنين تصميم وي براي سکونت در شهر نيشابور، بي دليل و دور از انتظار نبود.

حضور اباصلت در خراسان به سه دوره مشخص تقسيم مي شود: اول، دوره قبل از مهاجرت امام رضاعليه السلام ؛ دوم، همزمان با حضور امام در خراسان و سوم، پس از شهادت آن حضرت.

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

 • خلیلان رسانه

  سلام
  این نظر بعنوان تست ارسال شده است .
  تست می باشد .

  پاسخ
 • مجید

  سلام
  این نظر برای تست می باشد .
  موفق باشید .

  پاسخ