شناسه خبر:736
گروه خبری:

حضور رئیس جماعت شیعیان اثنی عشری کشور انگلستان در آستانه مبارکه اباصلت ره

  • انداز قلم

حضور رئیس جماعت شیعیان اثنی عشری کشور انگلستان، دیروز در آستانه مبارکه خادم آفتاب، اباصلت ره

حضور آقای فضل عباس استاد دانشگاه و رئیس جماعت شیعیان اثنی عشری کشور انگلستان، دیروز در آستانه مبارکه خادم آفتاب، اباصلت ره

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد