شناسه خبر:735

رئیس ستاداربعین نجف درآستانه خواجه اباصلت (ره)

  • انداز قلم

رئیس ستاداربعین نجف درآستانه خواجه اباصلت (ره)


رئیس ستاداربعین نجف ابوالحسن حیدرعادل الاسدی درآستانه خواجه اباصلت (ره)

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد