4 از 1 صفحه

فرم جذب خادمین افتخاری

شرایط :
1- اعتقاد به دین مبین اسلام و مذهب شیعه اثنا عشری و التزام عملی به احکام آن
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
4- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و سن 25 تا 60 سال تمام
5- داشتن آراستگی ظاهری و متناسب با شئونات آستان مبارکه
6- التزام به راز داری، امانت داری، داشتن نظم و انظباط در کار
7- دارای حسن خلق و متخلق به اخلاق اسلامی و حسن شهرت در جامعه
8- پذیرش ضوابط و مقررات آستان مبارکه و تعهد انجام خدمت(در هفته یک جلسه، 8 ساعت) در شیفت های مقرر
9- قبولی در مراحل گزینش
10- در شرایط مساوی خانواده محترم شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان از اولویت برخوردار هستند
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

عدد داخل کادر را وارد کنید
ورودی نامعتبر

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره