فاطمه حیدری

بنده همراه همسرم برای اولین بار است که به این بقعه مبارکه شرفیاب شدم و فضای بسیار آرامی دارد و این آرامش نشان دهنده عظمت و جایگاه ویژه این شخص شریف می باشد.ممنونم از خداوند بابت این توفیق حاصله و امیدوارم که به همه ما روزی گردد ان شالله

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره