لعیا سلطانی

خوشحالم که در 9 سالی که از عمرم میگزرد، دوبار به پابوس آقا امام رضا علیه اسلام مشرف شدم. دفعه اول شیرخواره بودم ولی الان 9 ساله هستم . خوشحالم که قبل از امام رضا علیه السلام به پابوس یار با وفایش مشرف شدم و دوست دارم در آینده یکی از خادمان امام رضا علیه السلام باشم

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره