رضا سعیدی

در بدو ورود به بارگاه خواجه اباصلت، جذبه ی او انسان را میگیرد و باور خواهی کرد که ملازم امام و صاحب سر مولا امام رضا علیه السلام بوده است.خدا را قسم به ائمه اطهار و یاران باوفای ایشان، ماراهم جزو نوکران خود قرار دهند ان شالله 13/11/1397

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره