حضور اباصلت در عراق برای کسب مهارت کلامی

بیشترین تعداد مشایخ اباصلت، متعلّق به منطقه عراق بوده اند؛ در آن زمان مباحث کلامی به خصوص در عراق، طرفداران زیادی پیدا کرده بود و مهم ترین جریان کلامی این دوره معتزله نام داشت که دوره اوج و شکوفایی سیاسی آن، در عصر مأمون بود. 

حضور اباصلت در عراق برای کسب مهارت کلامی
بیشترین تعداد مشایخ اباصلت، متعلّق به منطقه عراق بوده اند؛ در آن زمان مباحث کلامی به خصوص در عراق، طرفداران زیادی پیدا کرده بود و مهم ترین جریان کلامی این دوره معتزله نام داشت که دوره اوج و شکوفایی سیاسی آن، در عصر مأمون بود.
در این زمان همچنین متکلمان شیعه که در مکتب امام جعفر صادقعلیه السلام پرورش یافته بودند، در عراق و حجاز فعالیت زیادی داشتند. بی تردید اباصلت در عراق با این جریان ها آشنایی پیدا نمود و مهارت کلامی خود را در آن افزایش داد و وقتی به نزد مأمون رسید، توانست با تکیه بر آنها در مناظره با صاحبان دیگر مکاتب، از اعتقادات شیعه دفاع کند.
در حقیقت، مرکزیت سیاسی عراق در این زمان که تمرکز علمی، اقتصادی و فرهنگی را به همراه داشت، شرایطی را به وجود آورده بود تا همه کسانی که به هر یک از این عرصه ها علاقمند بودند، از هر گوشه جهان اسلام، متوجه آن بشوند. به همین دلیل اباصلت هم بخش عمده ای از دوره تحصیل علم را در این منطقه گذرانده بود و زمانی هم که به نشر حدیث مشغول گردید، مدتی در این سرزمین حضور داشت.

خدمات زائر

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره


 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به آستانه مبارکه خواجه اباصلت میباشد