روزه ماه مبارک رمضان

حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) به جابر (یار امام) فرمودند:
ای جابر ، کسی که ماه رمضان بر او وارد شود ، پس روزش را روزه بدارد ، و بخشی از شبش را با تلاوت قرآن و دعاء بپا دارد ، و دامان خود و زبان خود را از ( حرام ) حفظ کند ، و چشمش را از نامحرم و مناظر زشت ، فرو پوشد ، و آزارش را از مردم باز دارد ، به مانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان بیرون می آید.
جابر گفت : فدایت شوم ، این چه حدیث خوب و دلپذیری است !
امام فرمودند:
این چه شرط دشواری است

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره