تشرف حضرت آیت الله صدیقی

تشرف حضرت آیت الله صدیقی امام جمعه محترم موقت تهران به آستانه مبارکه خواجه اباصلت(ره) صحابی و خادم خاص حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در آخرین جمعه ماه شعبان

photo2019-05-2914-41-38
photo2019-05-2914-41-38-2
photo2019-05-2914-41-37

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره