مسابقه عکس و دلنوشته خادم الرضا

آستانه مبارکه اباصلت در ایام نوروز 98 مسابقه ای را تحت عنوان ( مسابقه عکس و دلنوشته خادم الرضا علیه اسلام ) برگزار کرده است.
همه زایرین آستانه اباصلت میتوانند با ارسال عکس ها و دلنوشته های خود در این مسابقه شرکت کنند:
موضوعات عکاسی:
گنبد، صحن و ضریح خواجه اباصلت
نماز، دعا، نیایش و برنامه های فرهنگی آستانه
عکس از نقوش اسلیمی و معماری آستانه اباصلت

جوایز:
نفر اول: چهار میلیون ریال
نفر دوم: سه میلیون ریال
نفر سوم: دو میلیون ریال
نفر چهارم: یک میلیون ریال

ارسال از طریق پیام رسان سروش به شماره 

09157004072
مهلت ارسال تا 20 فروردین

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره