محدث بزرگ عبدالسلام بن صالح

محدث بزرگ عبدالسلام بن صالح (صاحب کنیه اباصلت) هروی است

محدث بزرگ عبدالسلام بن صالح (صاحب کنیه اباصلت) هروی است. وی از استوانه های حدیث و نوابغ دانش کلام است، که معاصر امام رضاعلیه السلام بوده و بسیاری از احادیث آن حضرت را نوشته است.»2

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره