حضرت علامه جعفر مرتضی العاملی

حضرت علامه جعفر مرتضی العاملی

حضرت علامه جعفر مرتضی العاملی: «این مرد صالح (عبدالسلام بن صالح) ابی صلت هروی مردی است که شرف زندگی و خدمت به امام رضاعلیه السلام را دارا بوده و بر او انوار امام تابیده و به برکات امام نایل آمده و جرعه ای از چشمه زلال علم امام را نوشیده است.»7

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره