حضرت آیت ا... استادی

حضرت آیت ا... استادی: «اباصلت در معیت حضرت جوادعلیه السلام 

حضرت آیت ا... استادی: «اباصلت در معیت حضرت جوادعلیه السلام و با همراهی ایشان بر پیکر امام رضاعلیه السلام نماز خوانده است، که آن قرب ایشان را به خاندان امامت می رساند.»- «اباصلت از کسانی است که مورد اعتماد علمای شیعه و سنی بوده و روایاتی که از ایشان نقل شده معتبر بوده است.»6

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره