سید علی میلانی

سید علی میلانی؛

سید علی میلانی؛ اباصلت را از اصحاب امام رضاعلیه السلام و از ملازمین و راویان احادیث و اخبار حضرت می داند.2

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره