کرامات3

سال گذشته آنژین شدید منجر به سکته قلبی و مغزی من شد و مدت 19 روز در کُما بودم 

سال گذشته آنژین شدید منجر به سکته قلبی و مغزی من شد و مدت 19 روز در کُما بودم ، در حالت کما آقا اباصلت را در حرم امام رضاعلیه السلام دیدم در حالتی که حرم بسیار خلوت بود، ایشان مرا به داخل هدایت کردند و به من گفتند: تو به من سفارش کردی، من هم به آقا مشکل تو را منتقل کردم و شفای تو را گرفتم

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره