کرامت 1

سال قبل(1387) در ماه مبارک رمضان به آقا اباصلت متوسل شدم 

سال قبل(1387) در ماه مبارک رمضان به آقا اباصلت متوسل شدم تا فرزندم که به سرطان کلیه (غده ای در بالای کلیه) دچار شده شفا بدهند، چون پزشکان گفته بودند باید پیوند مغز و استخوان شود. الحمدلله پس از دو ماه توسل فرزندم شفا گرفت و در حال حاضر صحیح و سالم است؛ من همه طلاجاتم را فروختم و پولش را نذر این آستانه کردم.

برچسب ها: اباصلت

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره