اباصلت و مسئله جبر

امامان شيعه و شخصيت هاي بزرگ شيعي مانند اباصلت كه از شاگردان ممتاز ائمه (ع) بودند. در مقابل اين مسائل و مذاهب ساختگي و بي اساس ، موضع مي گرفته و به روشنگري مي پرداختند و اذهان و افكار جامعه را نسبت به اين انحرافات، روشن كرده و به راه راست هدايت مي نمودند .

دسته اي از مزدوران كه خود را دانشمند مي خواندند يا بهتر بگوئيم حاكمان وقت آن ها را بدين نام مي ناميدند ، مفاهيم و تعاليم اسلام ر می گرفتندتا آنها را موافق خواست و در خدمت مصالح حاكمان درآوردند ، حتي اين دین فروشان جبر را كه سخافت و دروغ بودن آن بر هركسي روشن بود ، از عقايد اسلامي قلمداد ساختند ؛ تا كار بهره كشي آن حاكمان را آسان سازند و رفتار ناپسند آنان را كه عرق شرم و درد بر پيشاني انسان آزاده مي نشاند ، پشتيباني نمايند . آنان هر چه ااز حاكمان سر مي زد ، قضا و قدر الهي مي شمردند. از اين رو كسي حق نداشت كه هيچيك از حركات ناشايست و جنايات ايشان را زشت و ناروا شمارد . اين عقيده ساختگي از آغاز حكومت معاويه تا روزگار مامون رواج داشت

تکلیف وقدرت

امام رضا(ع) برای خنثی سازی این معرفت های مزورانه هر ازچندگاهی به طرح عقیده درست کلامی دینی می پرداختند که در غالب روایات توسط راویان متعهدگزارش می شد از جمله این روایت:

عن عبدالسلام بن صالح الهروي: قال سمعت ابالحسن علي بن موسي بن جعفر عليه السلام يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاه شيئا و لا تقبلوا له شهاده ابدا ان الله تعالي لا يكلف نفسا الا وسعها و لا يحملها فوق طاقتها و لا تكسب كل نفس الا عليها و لا تزر وازره وزر اخري.

اباصلت هروي مي گويد : از ابالحسن علي بن موسي الرضا (عليه السلام) شنيدم كه مي فرمود : هر كس قائل به جبر است، به او زكات ندهيد و شهادت او را قبول نكنيد . خداوند متعال مردم را به اندازه توانايي آن ها مكلف ساخته و بيش از استعداد آنان براي آن ها وظيفه و تكليف معين نكرده است، هر كسي در گرو كارهاي خود بوده و كسي گناه ديگري را بر عهده ندارد.

 

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره