حدیث سلسلة الذهب در نیشابور

مشهورترین رویدادی که در مسیر این سفر پربرکت به ثبت رسیده و چون تحفه ای گران قدر برای آیندگان باقی مانده، حدیث مشهور سلسلة الذهب از زبان مبارک حضرت رضاعلیه السلام در پی درخواست علمای نیشابور است. اباصلت هروی که در روز بیان حدیث حضور داشته، معتبر ترین گزارش در این مورد را ارائه کرده است. در کتاب عیون اخبارالرضاعلیه السلام ، شیخ صدوق، این واقعه را با سه واسطه از اباصلت روایت می کند

حدیث سلسلة الذهب در نیشابور
مشهورترین رویدادی که در مسیر این سفر پربرکت به ثبت رسیده و چون تحفه ای گران قدر برای آیندگان باقی مانده، حدیث مشهور سلسلة الذهب از زبان مبارک حضرت رضاعلیه السلام در پی درخواست علمای نیشابور است. اباصلت هروی که در روز بیان حدیث حضور داشته، معتبر ترین گزارش در این مورد را ارائه کرده است. در کتاب عیون اخبارالرضاعلیه السلام ، شیخ صدوق، این واقعه را با سه واسطه از اباصلت روایت می کند:
علی بن موسی الرضاعلیه السلام به نقل از پدرانشان و از پیغمبرصلی الله علیه و اله فرمودند: شنیدم از جبرئیل که گفت خداوند جل جلاله فرمود: « انی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی، من جاء منکم بشهادة ان لا اله الا الله بالاخلاص، دخل فی حصنی و من دخل فی حصنی امن من عذابی؛ منم خدایی که هیچ معبودی جز من نیست؛ پس مرا عبادت کنید. هر کس با اخلاص «لا اله الا الله» بگوید، در قلعه من داخل شده است و هر کس در قلعه من داخل شود، از عذاب من ایمن خواهد بود».1

1. ابن بابویه، محمدبن حسن، عیون اخبارالرضاعلیه السلام، ج1، ص143 .

مرکز مشاوره آستانه مبارکه اباصلت ره