مرکز افق آستانه مبارکه اباصلت برگزار می کند

مسابقه بزرگ #من_سلیمانی_ام

اطلاعات مسابقه:

.

♦ جوایز به قید قرعه:

 

۸ هدیه نقدی پنج میلیون ریالی و ۴۱ هدیه فرهنگی

 

روش شرکت در مسابقه:

مشاهده ۵ کلیپ و

پاسخ به ده سوال مربوطه

 

از طریق مراجعه به درگاه های ارتباطی آستانه مبارکه خواجه اباصلت:

سایت : abasalt.com

یا کانال aminaftab@ در ایتا و سروش

 

♦ مهلت : تا پایان بهمن ماه

بستن

ورود به سایت اباصلت